Thẩm mỹ senTriệt lông nách vĩnh viễn

GIÁ THIẾT KẾ

  • Hồ sơ thiết kế gồm

    Có thể quý khách chưa biết về thành phần hồ sơ thiết kế   Thành phần hồ sơ sơ bộ: - Các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng – Mặt đứng chính - Các góc nhìn phối cảnh Thành phần hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: - Các bản vẽ chi tiết Kiến trúc - Các bản vẽ chi tiết Kết cấu - Các bản vẽ chi tiết Điện, Chống … Xem chi tiết

  • Dịch vụ khác

      THIẾT KẾ NHÀ THỜ HỌ – THIẾT KẾ LĂNG MỘ – THIẾT KẾ ĐÌNH CHÙA – THIẾT KẾ TỪ ĐƯỜNG – THIẾT KẾ MỘ – THIẾT KẾ KHU TƯỞNG NIỆM 0936667113 KIENTRUCTAMLINH.COM  Sẽ đem đến cho Quý vị sự hài lòng về những bản thiết kế các công trình Văn hóa, tu bổ Di tích: ĐÌNH CHÙA – NHÀ THỜ HỌ – TỪ ĐƯỜNG – NHÀ CỔ CHUYỀN – LĂNG MỘ – KHU TƯỞNG NIỆM. 0936667113. … Xem chi tiết

  • Thiết kế phí

    Có thể quý khách chưa biết về thành phần hồ sơ thiết kế   Thành phần hồ sơ sơ bộ: - Các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng – Mặt đứng chính - Các góc nhìn phối cảnh Thành phần hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: - Các bản vẽ chi tiết Kiến trúc - Các bản vẽ chi tiết Kết cấu - Các bản vẽ chi tiết Điện, Chống … Xem chi tiết