Thẩm mỹ senTriệt lông nách vĩnh viễn

Hồ sơ thiết kế gồm

Có thể quý khách chưa biết về thành phần hồ sơ thiết kế

  Thành phần hồ sơ sơ bộ:

– Các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng
– Mặt đứng chính

– Các góc nhìn phối cảnh

Thành phần hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

– Các bản vẽ chi tiết Kiến trúc

– Các bản vẽ chi tiết Kết cấu

– Các bản vẽ chi tiết Điện, Chống sét

– Các bản vẽ chi tiết Cấp thoát nước

– Dự trù một số vật tư chính

Chúng tôi sẽ giám sát tác giả các công đoạn quan trọng trong quá trình thi công công trình:

– Đào móng, gia cố móng

– Ghép xong sắt móng, đổ bê tông móng
– Ghép xong sắt sàn các tầng, đổ bê tông sàn các tầng
– Hoàn thiện các chi tiết kiến trúc phức tạp

Sản Phẩm Liên Quan