Thẩm mỹ senTriệt lông nách vĩnh viễn

Phong Thủy Tâm Linh

Không phải cứ có tiền là có thể mua được đất. Đất hay đá quý đều chọn chủ, đó là cái lý của tạo hóa. Có nhiều trường hợp do không tụ đủ phúc mà cố cưỡng cầu đặt vào, ngay lập tức thảm họa tới liền. Theo đó khi táng di hài Tổ tiên, ngoài việc phải chọn Địa huyệt thật tốt thì con cháu phải nỗ lực tu dưỡng thân – tâm. Nếu chỉ chú trọng quan sát hình thể Địa huyệt sẽ cho kết quả trái ngược, làm tổn hại đến các thế hệ sau. Nếu đã đủ duyên để mua được cuộc đất đẹp, Gia tộc nên tính toán mua khoảng đất đó đủ dùng cho vài ba đời trước và vài ba đời sau để con cháu hàng trăm năm sau đỡ vất vả đi tìm đất. Cách tốt nhất là quy tụ mồ mả về một nơi có quy hoạch thống nhất, vừa đảm bảo được các yêu cầu về phong thủy vừa tiện cho con cháu thăm viếng. Khi đã mua được đất của người dương rồi vẫn cần phải một cái lễ gọi là mua đất của người âm. Việc làm này có ý nghĩa báo cáo với các vị Thần linh sở tại và các vong linh của khu vực này. Việc này thường do các Phong thủy sư và Tư vấn thiết kế Kiến Trúc Tâm Linh đảm nhận!… Hotline 093.6667113

Ảnh của Kiến Trúc Tâm Linh.

Ảnh của Kiến Trúc Tâm Linh.

Ảnh của Kiến Trúc Tâm Linh.

Ảnh của Kiến Trúc Tâm Linh.

 

Sản Phẩm Liên Quan