Thẩm mỹ senTriệt lông nách vĩnh viễn

Thiết kế phí

Có thể quý khách chưa biết về thành phần hồ sơ thiết kế

  Thành phần hồ sơ sơ bộ:

– Các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng
– Mặt đứng chính

– Các góc nhìn phối cảnh

Thành phần hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

– Các bản vẽ chi tiết Kiến trúc

– Các bản vẽ chi tiết Kết cấu

– Các bản vẽ chi tiết Điện, Chống sét

– Các bản vẽ chi tiết Cấp thoát nước

– Dự trù một số vật tư chính

Chúng tôi sẽ giám sát tác giả các công đoạn quan trọng trong quá trình thi công công trình:

– Đào móng, gia cố móng

– Ghép xong sắt móng, đổ bê tông móng
– Ghép xong sắt sàn các tầng, đổ bê tông sàn các tầng
– Hoàn thiện các chi tiết kiến trúc phức tạp

Sản Phẩm Liên Quan