Hồ sơ thiết kế gồm

  Thành phần hồ sơ sơ bộ:

- Các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng
– Mặt đứng chính

- Các góc nhìn phối cảnh


Th
ành phần hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:

- Các bản vẽ chi tiết Kiến trúc

- Các bản vẽ chi tiết Kết cấu

- Các bản vẽ chi tiết Điện, Chống sét

- Các bản vẽ chi tiết Cấp thoát nước

- Dự trù một số vật tư chính


Chúng tôi sẽ giám sát tác giả các công đoạn quan trọng trong quá trình thi công công trình:

- Đào móng, gia cố móng

- Ghép xong sắt móng, đổ bê tông móng
– Ghép xong sắt sàn các tầng, đổ bê tông sàn các tầng
– Hoàn thiện các chi tiết kiến trúc phức tạp

Nếu cần các thông tin khác, xin quý khách liên hê trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Sản Phẩm Liên Quan